BETONGARBEIDER

Vi kan tilby både grunnarbeid og betong for bygg og uteanlegg, eksempelvis støttemurer, selvbærende plater, eller vanlig plate på mark og vegger.

Vi bygger også vanntette konstruksjoner i betong, som kummer, demninger, kjellere og lignende. Konstruksjoner i forbindelse med infrastruktur, som for eksempel kulverter, underganger og andre konstruksjoner med synlig bordforskaling eller andre overflater er andre eksempler på betong konstruksjoner vi leverer.

Et annet område der vi bygger betong egen regi er betong tilknyttet anleggsgartner arbeidene, som trapper, amfier, gangstier og plassbygde møbler.

I forbindelse med bygging på dårlige grunnforhold, så har gode erfaringer med etablering av arbeidsunderlag med magerbetong eller vanlig betong i anleggsteknisk sjikt. Dette gir et stabilt grunnlag for pelearbeider, spunting eller rett og slett etablering av videre konstruksjoner.