GRUNNARBEID

Våre ansatte har både solide tverrfaglige kunnskaper og en positiv innstilling. Vi leverer tjenester som masseflytting, utbygging av infrastruktur for boligfelt og næringsvirksomhet, og teknisk infrastruktur som VA-anlegg, EL og kommunikasjon. Rørleggerne våre utfører nyetablering og oppgradering av VA-anlegg, sveising av PE-ledninger, rørpressing og utblokking. Vi har også den nødvendige kompetansen innen betongarbeid som støping, betongsaging og kjerneboring.