LANDMÅLING

Vi utfører landmåling for alle egne arbeider. Dette gjøres med tradisjonelle metoder som GPS, totalstasjon og skanning, men også ved hjelp av maskinstyringssystemet. Våre landmålere sikrer oss god kapasitet og topp kvalitet. Det gir også fleksibiliteten til å kunne prioritere arbeidet ved behov. Vi har et tett samarbeid med Leica Geosystems i å utvikle forbedrede styringssystemer for «site management solutions».