PROSJEKTERING

Dyktige medarbeidere i alle fagfeltene våre gjør at vi kan bistå både kunde og øvrige prosjekterende. Våre erfarne ingeniører innen bygg og anlegg arbeider kontinuerlig med grunn- og terrengarbeid, og bidrar som en løsningsorientert fagressurs gjennom hele prosjekteringen. Nordby Maskin var tidlig ute med å produsere digitale gravemodeller basert på tegningsgrunnlag for prosjekt, som benyttes i maskinstyringssystemer og til prosjektstyring. Vi produserer også «as-built-tegninger» på utført arbeid.