PROSJEKTERING OG LANDMÅLING

Vi utfører prosjektering og landmåling i hovedsak for egne prosjekter. Vi prosjekterer for vann- og avløp, vei og landskapsutforming. Vår avdeling med prosjekterende består av 7 ingeniører/arkitekter. Vi har også en landmålingsavdeling bestående av 5 landmålere. Til sammen så er denne avdelingen med fra start til slutt med utarbeidelse av tegninger, gravemodeller, innmålinger og som bygget tegninger. Sammen med utførelse av våre arbeider så kan vi levere en komplett leveranse med både prosjektering og utførelse. Vi utarbeider også byggesøknader dersom kunde ønsker bistand på dette.

Sentral godkjenning innenfor fagområdet:

  • Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 1
  • Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 1
  • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1
  • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Søker for alle typer tiltakt i tiltaksklasse 1