PROSJEKTLEDELSE

Våre prosjektledere følger Nordby Maskins eget prosjektmetodikkverk. Dette sørger for at vilkårene for HMS, kvalitet og flyt i arbeidet leveres på en tilfredsstillende og effektiv måte, både for ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Et tett samarbeid mellom prosjektleder og støtteressurser sikrer kvaliteten på sluttdokumentasjonen for prosjektet. Noen eksempler på dette er avfallsrapport, miljørapport, hovedutstyrslister og vedlikeholdsinstrukser for utført arbeid og leveranser.