PROSJEKTUTVIKLING

Vi har gode erfaringer med å komme tidlig inn i planprosesser. Det er ofte da vi finner de beste løsningene. Våre prosjektutviklere sørger for at ditt prosjekt får en optimal flyt, og at eventuelle utfordringer løses så tidlig som mulig. Hos oss får du en bred kompetanse på grunnarbeid og landskapsutforming. Vi balanserer hensynet til universell utforming og andre offentlige retningslinjer opp mot dine prioriteringer. I tillegg utvikler vi flere prosjekter i egen regi, som gjør oss i stand til å se prosessen også fra utbyggers ståsted.