VANN OG AVLØP

Vann og avløp er et av våre satsningsområder. Vi utfører både tradisjonell graving og No-dig metoder. Vi utfører VA-arbeider i både mindre og større dimensjoner. Vi har spesialisert oss på å utføre større VA-anlegg som totalentrepriser der vi tar på oss både prosjektering og utførelse. Dette gjør at vi tar mer ansvar for utførelsen og oppdragsgiver får en mindre krevende administrativ jobb. Siden vi har prosjektering i egen organisasjon så får vi tett dialog mellom prosjekterende og utførende. Vi kan utføre prosjektering raskere og agere raskt ved behov for endret prosjektering. Vi har også landmålere som utfører innmåling fortløpende slik at vi dokumenterer alt vi bygger.

  • Graving av grøfter for vann og avløp
  • Utvendig rørlegging
  • Bygging kummer, både prefab og plassbygde
  • Utblokking i eksisterende rør
  • Gjennomslåing av varerør
  • Bygging av pumpestasjoner
  • Desinfisering og tetthetsprøving
  • Sveising av PE-rør

Sentral godkjenning innenfor fagområdet:

  • Utførelse vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3