Enda et byggetrinn ferdigstilt på Jessheim Park.

In by nordby

Vi takker for oppdraget og gleder oss til videre arbeider. Nordby Maskin har utført anleggsgartner arbeidene, i tillegg til grunnarbeid og utvendig vann og avløp.