God Morgen.

In by nordby

Ikke alle prosjekter kan vise til denne utsikten, vi starter uka med et bilde fra fredag. Tatt under befaring på en ny jobb for Gjerdrum Jeger og Fiskerforening. Rehabilitering av steinkistedam i Kirkebygjermenningen.