Hvis du har mer enn fem års erfaring, men mangler fagbrev så har Anleggsmaskinen skrevet en god artikkel om hvordan du kan oppnå fagbrev.

In by nordby

De har også lagt ved en eksempeloppgave til en typisk teoriprøve. Lykke til!