I kveld er vi ute på den tredje vannlekkasjen denne uka.

In by nordby

5 mann fra Nordby Maskin har vært involvert i flytting av maskiner, hogst av trær og ikke minst graving i forbindelse med nattas utrykning. Hvis jobben tar lang tid så må nye krefter trå til etter hvert.