Jordsortering med et stasjonært trommelverk produsert av Skanroll A/S i Danmark.

In by nordby

Prosesen gjør det mulig å gjennbruke jord i grøntanlegg, plener og lignende.