Klargjøring til grunnundersøkelser i forbindelse med kunstgressbane til Holter Idrettsforening.

In by nordby

Snømåking og hogst for å gi plass til borerigg.