Nordby Maskin bygger reservevannsforsyning for Nannestad kommune.

In by nordby

I løpet av sommerferien etableres 1,7 kilometer med hovedvannledning gjennom skogen og under veier. Samtidig skal hus på plass og brønner bores.