Nordby Maskin har blitt godkjent innen nye fagområder og utvidet tiltaksklasse.

In by nordby

Vi er stolte av våre dyktige ansatte som har bred kompetanse innen våre fagområder.
Nye tildelinger er:
# Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltakskl. 2.
# Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, tiltakskl. 1.
# Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming, tiltakskl. 2.
# Prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner, tiltakskl. 2.
# Prosjektering av miljøsanering, tiltakskl. 1.