Offisiell åpning av gang- og sykkelvegen i prosjektet Fv.

In by nordby

176 GSV Moreppen. Foruten oppgradering av gang- og sykkelveg har vegen fått bedre kurvatur og det er blitt etablert løsninger for håndtering av overvann i området. Vi takker Statens vegvesen for ett meget godt samarbeidet.