Vegetasjonsrydding i Hurdal. Etter hvert blir dette bioflis til Stora Enso

In by nordby