Vei og Anlegg 2018 forventer 25.

In by nordby

000 besøkende til det som blir Nordens største anleggsmesse i 2018.

Med et eldorado av anleggsmaskiner og utstyr for alle som er interessert i anleggsmaskiner og utstyr.
Messen finner sted på Hellerudsletta og er gratis for alle!
https://www.veioganlegg2018.no/