Vi er glad for å kunne være med å hedre veteranene ved minnemarkeringen for at det den 10.

In by nordby

mai var 70 år siden et engelsk militærfly styrtet ved innflyvingen til Gardermoen.
Om bord var det 20 engelske og australske soldater som skulle være med på avvæpningen av de tyske troppene. Alle om bord omkom på stedet. Flyet falt ned i ravinelandskapet ved elva Sogna, ca 1 km syd for vestre rullebane.