Vi har startet med arbeidet for ny hovedvannledning for Ullensaker kommune, samt avkjøring og internveg for et de nye næringsområdene i Gardermoen Vest Næringspark.

In by nordby