VI SØKER HMS/KS-leder

Om Nordby Maskin AS
På grunn av stor arbeidsmengde søker vi nå etter HMS/KS-leder. Nordby Maskin har 180 ansatte og omsatte i 2018 for 340 millioner. Vi arbeider hovedsakelig med prosjekter på Romerike med hovedkontor i Nannestad. Våre fagområder er innen grunnarbeid, utvendig VA, anleggsgartner, betong og tømrerarbeider, prosjektering og landmåling. Vi gjennomfører prosjekter både som hovedentreprenør og underentreprenør.

Hovedoppgaver for HMS/KS leder
Ivareta HMS/KS -funksjonen ved å være firmaets ressursperson hva gjelder informasjon, kurs, oppfølging og opplæring innen eget ansvarsområde.

Utføre en aktiv rolle ute i prosjekter, og være en støtte for prosjektleder/anleggsleder i planlegging og gjennomføring av HMS/KS i prosjekter.

Inneha ansvar for å følge opp at krav og pålegg fra byggherren blir gjennomført og dokumentert gjennom prosjektenes gang.

Aktuelle arbeidsoppgaver
• Ansvar for opplæring, oppfølging, implementering og dokumentasjon av bedriftens rutiner, systemer og myndighetskrav for SHA, KS, YM.
• Være den ledende pådriveren for en levende sikkerhetskultur i selskapet.
• Gjennomføre interne og eksterne revisjoner.
• Bidra med dokumentasjon til tilbudsarbeid.
• Videreutvikling av prosedyrer og styringssystemer innen HMS/KS.
• Gjennomføring av overordnede risikovurderinger, vernerunder etc.
• Selskapets person i sikkerhetsmøter og samlinger med myndigheter, kunder og samarbeidspartnere.
• Utarbeide dokumentasjon for evt. ISO-sertifisering.
• Utarbeide dokumentasjon ifm. fornyelse av sentral godkjenning.

Ønskede kvalifikasjoner
• Ingeniør eller sivilingeniør innen bygg/anlegg/HMS, relevant praksis kan veie opp for manglende utdannelse.
• Relevant erfaring eller interesse for anleggsvirksomhet.
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på norsk og engelsk.
• Evne til å jobbe strukturert og selvstendig.
• Ønske om å videreutvikle seg og bedriften man jobber i.
• Sertifikat klasse B.

Vi kan tilby
• Arbeidsplass i et trygt og veletablert selskap, Nordby Maskin har 29 års erfaring med grunnarbeid.
• Helseforsikring for alle ansatte.
• Lønn etter avtale.
• Familievennlige arbeidstider.
• Arbeidsområdet er hovedsakelig Romerike og Nittedal/Hadeland.
• Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer

Stillingstittel: HMS/KS leder
Stillingsstørrelse: 100%

Spørsmål om stillingen kan rettes til Helga Nordby Vik. Tlf: 40 03 30 41 eller helga@nordbymaskin.no,

Søknadsfrist: Snarest
Søknad sendes til: jobb@nordbymaskin.no, eller per post til Nordby Maskin AS, Åsvegen 309, 2033 Åsgreina