LHL-KLINIKK PÅ GARDERMOEN

Den nye klinikken på Gardermoen med en bygningsmasse på 28 500 m2, prosjektet ble ferdigstilt i 2016.