Digiplex Fetsund

Prosjektet består av å bygge 2 datasenter i Fetsund. Det første bygget er ferdig og overlevert til kunde. Det andre er under bygging.  Nordby Maskin AS er total underentreprenør. Strømforbruk på ferdig datalager i drift er ca 3MW pr stk. Nordby Maskin koordinerer egne UE og i tillegg grensesnitt mot andre sideentrepriser. I byggeperioden leverer NM all infrastruktur for rigg og drift.

Følgende arbeider utført av Nordby Maskin:

 • Ansvar for rigg og drift
 • Fremdriftsplanlegging
 • Grunnarbeider
 • Betongarbeider
 • Peling
 • Komplett VA anlegg med tilkopling til kommunalt nett
  • Vannkummer, spillvannskummer, sandfangskummer, overvannssystem m.m.
 • 4stk vanntanker à 36m3 pr stk
 • Store mengder rørføringer for høgspent-, lavspent- og fiberkabler.
 • Tilrettelegging av større areal for snøsmelt, inkl grunnarbeider for dette.
 • Asfaltering av veier og parkering
 • Utenomhusarbeider som kantstein, opparbeiding plen, fundamentering av gjerder, Taktilsteiner, sykkelstativer, ladestasjoner for bil m.m.
 • Innendørs arbeider
 • Underentrepriser:
  • Asfalt
  • Prefab teknisk bygg
  • Sandwich paneler
  • Stålarbeider
  • Elektrotekniske arbeider
  • Sikkerhetsgjerder og portsystemer
  • Epoxy
  • Gulvlegging
  • Malerarbeider
  • Gangrister
  • Taktekking
  • Himlingsarbeider
  • Våtrom
  • Ventilrister i fasade
 • Grensesnitt mot eksisterende datalager DFAS1 / Digiplex
  • Rørføringer
  • Vannrør
  • Grøfter og overvann
  • Gjerder og porter

Entrepriseform: Total underentreprise iht NS8417 for utførelse.

Vår Prosjektledelse:
Prosjektleder: Kjetil Nilsen
Anleggsadministrasjon: Rune Laumb (anleggsleder), Kenneth Aaserud (Ass PL), Nils Erik Solbakken (Anleggsleder) og Sindre Grøttheim (Prosjektstøtte)
Prosjektering: Sweco og Kristin Jarmund Arkitekter AS
Vår oppdragsgiver for arbeidene er CTS Ltd Norway AS
Arbeidet startet OSL23: 01.09.2019 og ferdig juli 2020.
OSL24 startet mai 2020 og pågår planlagt avsluttet 01.03.2021

Oppdragets verdi:
OSL 23: 87 millioner
OSL 24: 46,5 millioner
Oppdragets totale verdi: 133,5 millioner