Grunnarbeidsentreprise

Prosjektet besto av forberedende grunnarbeid til 2 datasenter på Fetsund. Nordby Maskin AS utførte graving, sprenging, fylling for planering av tomt, knusing av sprengstein, omlegging av eksisterende høyspent, etablering VA anlegget og vei fram til underkant asfalt. Sprengningsarbeid var utført av underentreprenør.

Følgende arbeider utført av Nordby Maskin:

 • Ansvar for rigg og drift
 • Sprengning av berg 8 240 m3 utført av UE
 • Knusing av sprengstein 11 530 m3
 • Flåsprengning 1 000 m2
 • Sømboring 2 000 lm
 • Sprengning av grøft 140 lm
 • Avtaking, opplasting og transport av vekstjord til deponi 2 850 m3
 • Utlegging av sprengstein 11 530 m3
 • Omlegging av eksisterende høyspent 180 lm
 • Komplett VA anlegg med tilkopling til kommunalt nett 230 lm
  • Vannkum, 2 stk brannkummer, 7 stk spillvannskummer, sandfangskummer,
 • 4stk trekkekummer for fiber.
 • Etablering anleggsvei og riggplass til fremtidig byggenterprise.

Entrepriseform: kontrakt NS8405 avtalt å utføre som totalentreprise.

Vår Prosjektledelse:
Prosjektleder: Per Egil Nystuen
Kontrollingeniør: Gunnar Martin S.Gudmundsen
Vår oppdragsgiver for arbeidene var DigiPlex Fet 2 AS
Kontaktperson er: Rolf Arne Storøy, mobil 92641628 epost: rastoroy@digiplex.com
Arbeidet startet Nov.2018 og ferdig Sept. 2019.
Oppdragets totale verdi: 11 millioner