JESSHEIM KIRKE & RÅDHUSVEGEN

JESSHEIM KIRKE
Ombyggingen av Jessheim Kirke besto av 2 trinn. Trinn 1 omfattet forlengelse av to bygg i nord og syd på tilsammen cirka 500 kvadratmeter, disse sto ferdig våren 2016. Trinn 2 startet med riving av det gamle kirkerommet våren 2016, og omfattet 500 kvadratmeter rehabilitering og et nytt kirkerom på 360 kvadratmeter. Det nye kirkerommet ble overlevert 1. februar og vigslet 5. mars i år. På dette prosjektet sto Nordby Maskin for grunn-, utomhus- og VA-arbeider. Bruttoarealet på dette prosjektet var ca 1.400kvm

RÅDHUSVEGEN
Med en by i full utvikling ønsket Ullensaker Kommune en oppgradering av parkering og tverrvegen mellom kommunehuset og Jessheim kirke. På dette prosjektet ble det lagt granittstein langs med gangveien, nye benker, sykkelstativ og plantet trær. Nordby Maskin sto for grunn- og utomhus-arbeider på dette prosjektet.

Kunde:Ø.M.Fjeld AS & Ullensaker Kommune
Kontraktsum:5 Mill
Ferdigstilt:2017
Tjeneste:Anleggsgartnerarbeid, Grunnarbeid for bygg, Veganlegg, Riving, Prosjektering, Vann- og avløpsarbeid
Omtaler:Jessheim Kirke