KRISEVANN NORDMOKORSET

KRISEVANN NORDMOKORSET
Grunnet ekstrem tørke i 2018 ble det startet kriseprosjekt for å redde vannforsyningen i Nannestad Kommune.
Nordby maskin hadde ansvar for prosjketering,Graving og legging av Vannledning oppå bakken, og kobling til eksisterende grunnvannsbrønner i område.
August 2018- var vann krisen avverget, og det vil ikke lenger bli en fare for å ha for lite vann i kommunen.
Prosjektet ble levert på rekorddtid, med flott innsats fra våre dyktige, rørleggere, maskinførere, sveisere, landmålere, anleggsledere, ingeniører og administrasjon. Og godt Samarbeid med kommunen.

Kunde:Nannestad Kommune
Kontraktsum:3 mill
Ferdigstilt:August 2018
Tjeneste:Prosjektering, Vann- og avløpsarbeid
Omtaler:EUB
EUB