Miklagard Resort

Prosjektet består av grunnarbeid, utvendig VA og utomhus for nytt hotellbygg på Miklagard Resort i Ullensaker kommune. Nordby Maskin AS utførte graving, kalkstabilisering, bortkjøring av utgravde masser, avretting, tilbakefylling, opparbeidelse av hoved riggområdet, utvendig VA og utomhus anlegget.

Utførelse av jordforsterkning med kalksementpeler
Opp- og nedrigging av ks-pelerigg, installasjon av ca. 1700 1800 mm kalksementpeler med dekningsgrad 50% og Multicem 50/50 som bindemiddel. Gjennomsnittlig pelelengde er 25 meter pluss 0,5 meter tomboring.
Arbeidet utført i en etappe med 1 maskinenhet med tilhørende transportutstyr, henger og siloer samt verkstedcontainer.
Kalkstabilisering var utført av underentreprenør.

I hovedsak bestod prosjektet av følgende:

 • Graving og bortkjøring av 5 530 m3 masser
 • Opparbeidelse av hoved riggområdet 6 500 m2
 • LEVERING AV STABILISERINGSMIDDEL, MULTICEM 50/50, 1 935 kg
 • OPPSTILLING FOR KALK/SEMENTPELER 1 720 stk
 • TOMBORING FOR KALK/SEMENTPELER 860 lm
 • INNBLANDING AV STABILISERINGSMIDDEL 43 000 lm
 • KONTROLL AV FASTHET AV KALK/SEMENTPELER, KPS 20 stk
 • Komplett VA anlegg 300 lm
  • Brannkum, spillvannskum, overvannskum, 10 stk sandfangskummer
  • Fordrøyningsmagasin Wavin Q-Bic fordrøyningskassetter 64 m3
 • Etablering av parkeringsplass 3 730 m2
 • Etablering av 2 000 m2 asfalt og 3 000 m2 grøntanlegg
 • 40 m Pallisadegjerdet

Entrepriseform: kontrakt NS8406 avtalt å utføre som totalentreprise.

Vår prosjektledelse:
Prosjektleder: Evaldas Majauskas
Anleggsleder: Andre Oppegård
Kontrollingeniør: Gunnar Martin S. Gudmundsen
Vår oppdragsgiver for arbeidene er Nordic MBS.
Kontaktperson: Morten Skjølaas, mobil 91 77 29 95, morten@howpartners.no
Arbeidene startet november 2019 og ferdigstilles vår 2021. Det gjenværende arbeidet er asfaltering og planting.
Oppdragets verdi: 19,7 millioner.