MOREPPEN GANG- OG SYKKELVEI

På Moreppen like ved Oslo Lufthavn har vi bygget 1,9 km ny gangvei, utbedret en strekning på 400m av Gardermovegen samt utført nye sideveger, overvannshåndtering og gatelys.

Sammen med vår oppdragsgiver Statens Vegvesen ønsker vi å oppnå økt trafikksikkerhet, legge til rette for mer effektiv kollektivtrafikk og gi bedre muligheter for gående og syklende.

Kunde:Statens Vegvesen
Kontraktsum:18 mill
Ferdigstilt:November 2015
Tjeneste:Veganlegg, Vann- og avløpsarbeid
Omtaler:Nannestad kommune