NRA Nordliveien, Septikkmottak

Oppdraget besto av bygging nytt septikkmottak i Lørenskog, elektro og VVS innvendig, betong støtte mur og 60 m2 overbygg med prefab elementer.

I hovedsak bestod prosjektet av følgende:
– Riving og miljøsanering av 2 prefab betong bygninger (eksisterende septikkmottak)
– 30 m3 støttemur av betong
– 60 m2 prefab bygning
– 85 m2 betongmurstein på yttervegger
– Sanitæranlegg inkl. prefabrikkert pumpestasjon, avløpsrenne, veggmontert toalett, slangetrommel
– Elkraftinstallasjoner inkl. elkraft og lavspent forsyning, lys, utendørs belysning, elvarme
– Etablering av 600 m2 asfalt veg og 14 m3 utvendig betongplate
– 40 m Pallisadegjerde

Entrepriseform: Arbeidene blir utført som hovedentreprise for Nedre Romerike Vannverk.

Vår prosjektledelse:
Prosjektleder: Bente Saksvik
Anleggsleder: Per Egil Nystuen
Vår oppdragsgiver for arbeidene er Nedre Romerike Vannverk.
Kontaktperson: David Saxegaard, tlf: 64845400
Arbeidene startet Juni 2016 og ferdigstilt Januar 2017.
Oppdragets verdi: 6,7 millioner.