Ny vannledning

Oppdraget omfattet legging av ny VL400 PE fra Nannestad Kirke til Bahusvegen i Nannestad sentrum.

Følgende ble utført:

  • 60 meter med styrt boring under FV120 og under en privat eiendom med inntrekning av 400 PE.
  • Styrt boring av 25 meter med inntrekning av 630mm PE
  • 637 meter Utblokking av eksisterende 200 SJK ledning og inntrekning av 400 PE
  • 523 meter grøft for VL400 PE
  • 25 m Strømperenovering SP 250 betong
  • Montering av 2 stk vannkummer DN 2500 og 4 stk trekkekummer
  • Reetablering/oppynting etter gravearbeider
  • Utført prosjektering av ny vannledning
  • Grunnforhold: Leire

Entrepriseform: Utført som totalentreprise med prosjektering og utførelse via rammeavtale.

Vår prosjektledelse:
Anleggsleder: Andrè Oppegård
Prosjektering: Alaa Hussein
Arbeidene startet Mai 2018 og ferdigstilt Desember 2018
Oppdragsgiver: Nannestad kommune
Referanseperson hos oppdragsgiver: Vidar Jahr tlf: 90687363, Vidar.Jahr@nannestad.kommune.no
Oppdragets verdi: 6,5 millioner

Tjeneste:Vann- og avløpsarbeid