REHABILITERING VANNLEDNING

REHABILITERING VANNLEDNING EIDSVOLL
På oppdrag for Eidsvoll Kommune driver vi å rehabiliterer hovedvannledningen. Et strek på ca. 9 km, langs hele Østsidavegen. I dette prosjektet benytter vi “cracking” som arbeidsmetode, noe som er tidsbesparende og utgjør mye mindre graving. Dette gjør at dyrket mark blir bevart i en større grad enn graving. Nye vannledningen som legges er en 315mm PE ledning. Kummer blir skiftet ut samt at de gamle kummene saneres.

Prosjektet er et totalentreprise. Nordby Maskin utfører alt selv, planlegging, prosjektering og utfører. Den nye vannledningen skal være driftsklar i slutten av året, resterende arbeider blir utført i 2020. Der hovedaktiviteten vil være oppynting og lignende.

Kunde:Eidsvoll Kommune
Ferdigstilt:2019-2020
Tjeneste:Prosjektering, Vann- og avløpsarbeid