ROSENBERG PARK

Langs Glommas bredder og ved Fetsund sentrum er det etablert to blokker med til sammen 77 leiligheter.
Det var store utfordringer knyttet til prosjektet da det ligger så nærme Glomma, men det ble etablert flomvern som skal ivareta opp til 200
års-flommer. Bygget står på 380 friksjonspeler. Det ble også bygget et offentlig promenade nedenfor prosjektet for å inkludere omgivelsene.

Kunde:Backe Romerike
Kontraktsum:13 Mill
Ferdigstilt:2017-2018
Tjeneste:Anleggsgartnerarbeid, Grunnarbeid for bygg, Prosjektering, Vann- og avløpsarbeid
Omtaler:Rosenberg Park