View Post

LHL-KLINIKKEN

In by Tor Eivind Nordby

Den nye klinikken på Gardermoen med en bygningsmasse på 28 500 m2.

View Post

GRANSTANGEN SKOLE

In by nordby

Grunn- og utomhusarbeider samt VA-anlegg og utendørs utstyr til Oslo kommunes første byggeprosjekt i satsningen på klimavennlig byutvikling.