Denne uka har vi hatt igangkjøring på vår nye borerigg for styrt boring.

Vi startet enkelt med boring av overvannsrør under en gårdsveg på Nordby Gård.

 

Publisert

2. juli 2020

Del

Det ble fulltreff på første forsøk, skulle vi gravd ned dette røret som ligger på opptil 7 meters dyp ville jobben tatt flere dager, her gjorde vi jobben på en dag med minimale inngrep. Med denne maskinen kan vi bore både i løsmasser og i fjell. Takk til Gunnar Guldbrand A/S og TRACTO-TECHNIK for leveranse og opplæring.