Aktuelt

22. april 2021

Gjenvinning av asfalt, betong og steinmasser er...

Gjenvinning av asfalt, betong og steinmasser er noe av det vi jobber med. Etter påske fikk vi levert en stacker fra Terex Finlay / Mineralteknikk AS. Denne går sammen med slagknuseren fra RUBBLE MASTER / Anleggsgruppen As. Med dette utstyret kan vi knuse asfalt, armert betong og steinprodukter. Vi kan også sortere ut metall og eventuell plastikk, papir eller lignende fra massen gjennom knuseprosessen. Elektrisk drift på stackeren vil gjøre produksjonen mer miljøvennlig, spesielt siden vi sparer massetransport med hjullaster.

2. april 2021

Leica Geosystems Norge har laget en film..

Leica Geosystems Norge har laget en film fra et av anleggene våre i Eidsvoll kommune, der vi rehabiliterer vann og avløp, samt reetablerer nye veier. Anledningen er at alle gravemaskinene våre med maskinstyring har blitt oppgradert til MC1 plattformen med ICP 80 kontrollpanel.#LeicaMC1 #Maskinstyring #Liebherr #Gardermoregionen #Leica #vannogavløp #vann #avlop