Gjenvinning av asfalt, betong og steinmasser.

Gjenvinning av asfalt, betong og steinmasser er noe av det vi jobber med.

 

Tjeneste

Gjenvinning og jordproduksjon Stein og grusmasser Asfalt og betongprodukter

Publisert

22. april 2021

Del

Etter påske fikk vi levert en stacker fra Terex Finlay / Mineralteknikk AS. Denne går sammen med slagknuseren fra RUBBLE MASTER / Anleggsgruppen As. Med dette utstyret kan vi knuse asfalt, armert betong og steinprodukter. Vi kan også sortere ut metall og eventuell plastikk, papir eller lignende fra massen gjennom knuseprosessen. Elektrisk drift på stackeren vil gjøre produksjonen mer miljøvennlig, spesielt siden vi sparer massetransport med hjullaster.