Nordby Maskin er en totalleverandør innen grunn- og utomhusarbeid. 30 år med fremtidsrettede mål, høye ambisjoner og sterkt samhold sørger for topp kvalitet i alle ledd av prosjektene vi utfører. Vi fokuserer på moderne teknologi og utvikling samtidig som vi leverer effektivt.

 
 

Vi er en familiebedrift lokalisert i Nannestad, nær Oslo Lufthavn. Gjennom 30 år i anleggsbransjen har vi sørget for førsteklasses arbeid og oversiktlige avtaler til proffmarkedet i Oslo og Akershus. Med 200 motiverte medarbeidere og en moderne maskinpark tilpasser vi oss et hvert oppdrag.

 

INGEN PROSJEKTER FOR STORE

Vi har solid erfaring i rollen som totalentreprenør eller utførende entreprenør for grunn- og utomhusarbeider til næringsbygg, offentlige bygg og større boligprosjekter. Våre dyktige medarbeidere prosjekterer, måler inn, tegner, graver, etablerer vann og avløp, bygger flotte utomhusarealer og tar hånd om vedlikeholdet. Les mer i vår brosjyre ved å klikke her.

TETT SAMARBEID SKAPER GODE RESULTATER

Noen av de fantastiske kundene vi samarbeider tett med er Backe Romerike AS, Ø.M Fjeld AS, Skanska Norge AS, HENT AS, Statens Vegvesen, Oslo Lufthavn AS (OSL) og Avinor. Nordby Maskin har rammeavtaler med fem kommuner – Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker – i tillegg til Nedre Romerike Vannverk, Nannestad Vannverk og Oslo Lufthavn AS (OSL).

Anleggsgartnerarbeid

Grøntanlegg med beplantning, steinsetting og asfaltering til de fleste prosjekter samt løpende DV.

Grunnarbeid for bygg

Vi håndterer masseflytting, infra- struktur for bolig- og næringsbygg samt teknisk infrastruktur.

Løsmasser

Vi framstiller og selger løsmasser. To sorteringsverk benyttes til jord- og pukkproduksjonen.

Veganlegg

Bygging og utbedring av parkeringsanlegg og bil-, gang- og sykkelveier samt overvannshåndtering og gatelys.

Riving

Nordby Maskin innehar sentral godkjenning for rivning og miljøsanering i tiltaksklasse 2.

Prosjektering

Vi bistår som en fagressurs innen grunn- og terrengarbeid gjennom hele prosjekteringen.

Vann- og avløpsarbeid

Nyetablering og oppgradering av VA-anlegg, sveising av PE-ledninger og NoDig-arbeider.

Betongarbeid

Vi har solid kompetanse på betongtjenester som støping, betongsaging og kjerneboring.

HMS/KS/Byggesak

Til et hvert prosjekt kan vi bistå kunden med behandling av HMS, KS og Byggesak.