Nordby Maskin er en totalleverandør innen grunn- og utomhusarbeid. Mer enn 30 år med fremtidsrettede mål, høye ambisjoner og sterkt samhold sørger for topp kvalitet i alle ledd av prosjektene vi utfører. Vi fokuserer på moderne teknologi og utvikling samtidig som vi leverer effektivt.

 
 

Vi er en familiebedrift lokalisert i Nannestad, nær Oslo Lufthavn. Gjennom 30 år i anleggsbransjen har vi sørget for førsteklasses arbeid og oversiktlige avtaler til proffmarkedet i Oslo og Akershus. Med 200 motiverte medarbeidere og en moderne maskinpark tilpasser vi oss et hvert oppdrag.

 

VI SATSER VIDERE

Vi jobber stadig med å bli bedre oss og satser for framtida. Vi leverer nå også tjenester innen rørfornying som styrt boring, utblokking og gjennomslåing av rør under veg. Dette er metoder som reduserer belastningen på miljøet og omgivelsene rundt oss. Våre prosjektledere/funksjonærer som ikke trenger ha med seg tungt utstyr, kjører EL-biler. Vi jobber videre med å legge til rette for utslippsfrie løsninger og redusere utslipp i alle ledd av produksjonen. Vi satser på teknologi ved utførelse av graving for å sikre at utførelsen gjøres så riktig som mulig, dette sikrer både god HMS og kvalitet.

HELHETLIG LEVERANSE INNEN INFRASTRUKTUR OG ANLEGG

Vi tar på oss prosjekter innen flere ulike entrepriser som for eksempel totalentreprise med prosjekteringsansvar, samspillsentrepriser og enhetspriskontrakter for kunder innen det offentlig og private næringsliv. Våre satsningsområder er grunnarbeid, vann- og avløp, anleggsgartner, betongarbeider og infrastrukturbygg. Vi ønsker å skape det beste prosjektet som kunden ønsker. Vi gjør alt for å levere komplette arbeider innenfor våre fagområder. Vi utfører mye av arbeidene med egne mannskaper og vi har derfor veldig mye kompetanse innenfor vår egen organisasjon. Vi har flere rammeavtaler med kommuner på Romerike og vi utfører derfor alt ifra mindre oppdrag til større oppdrag som går over flere år.

Anleggsgartnerarbeid

Grøntanlegg med beplantning, steinsetting og asfaltering til de fleste prosjekter samt løpende DV.

Grunnarbeid for bygg

Vi håndterer masseflytting, infra- struktur for bolig- og næringsbygg samt teknisk infrastruktur.

Landmåling

Vi utfører landmåling i hovedsak for egne prosjekter og har en landmålingsavdeling bestående av 5 landmålere.

Veganlegg

Bygging og utbedring av parkeringsanlegg og bil-, gang- og sykkelveier samt overvannshåndtering og gatelys.

Riving

Nordby Maskin innehar sentral godkjenning for rivning og miljøsanering i tiltaksklasse 2.

Prosjektering

Vi bistår som en fagressurs innen grunn- og terrengarbeid gjennom hele prosjekteringen.

Vann- og avløpsarbeid

Nyetablering og oppgradering av VA-anlegg, sveising av PE-ledninger og NoDig-arbeider.

Betongarbeid

Vi har solid kompetanse på betongtjenester som støping, betongsaging og kjerneboring.

HMS/KS/Byggesak

Til et hvert prosjekt kan vi bistå kunden med behandling av HMS, KS og Byggesak.