No-Dig

NoDig er en metode for rørfornying uten å grave konvensjonelle grøfter. Dette kan utføres på flere ulike metoder.

NoDig er en felles betegnelse for ulike drivemetoder eller fremføringsmetoder for vann og avløpsrør, samt kabelrør. NoDig er en kostnadeffektiv, tidsbesparende og miljøbesparende drivemetode.

For mer informasjon kan du ta kontakt med:

Per Egil Nystuen TLF: 479 72 057

Ruben Wattum TLF: 466 55 540

Fordeler med NoDig:

  • Etablering av kabelrør og VA-ledninger går langt raskere enn ved konvensjonell graving.
  • Mindre berørt areal enn ved konvensjonell graving
  • Enklere fremkommelighet i bebygget strøk og mindre støy og støv.
  • Kostnadseffektivt sammenliknet med konvensjonell graving.
  • Miljøbesparende

Vi tilbyr følgende NoDig metoder: