Jordnagling for Entreprenørservice A/S i Kongsvinger.

Jordnaglene støypes fast i grunnen og forankrer skråningen sånn at den ikke raser ut, selv med bratt graveskråning. Ischebeck Titan Group.
 

Publisert

18. juni 2019

Del