Klargjøring til grunnundersøkelser i forbindelse med kunstgressbane til Holter Idrettsforening.

Snømåking og hogst for å gi plass til borerigg.
 

Publisert

6. mars 2018

Del