Miklagard

Hotellet og uteanlegget har blitt flott.

 

Publisert

26. november 2020

Del

I tillegg til VA og utomhus for hotellet, så har Nordby Maskin også bygget adkomstvei og parkering. Vi takker for oppdraget Veidekke i Norge og Aker Property.