Nordby Maskin har hatt den gleden å ha totalleveranse på Bakkedalen Park og Idrettsanlegg.

Målet med prosjektet var å skape en idretts- og aktivitetspark for alle på Kløfta. Både for organisert og uorganisert idrett, rekreasjon, og annen aktivitet.

 

Publisert

9. august 2019

Del

Med etablerte idrettsområder,lekeområder og grillplasser, er dette et flott sted og tilbringe en dag med familie og venner med muligheter for mye aktivitet og sosialt samvær. Parken er åpen for alle. Takk til Ullensaker kommune for oppdraget. Takk til Kompan Norge, Vestre, Nordengen As, Aas & Nordal Entreprenørforretning as for samarbeidet.

Foto: Visuello