Onsdag denne uka fikk vi bestilling på boring av mikropeler for Flyt Entreprenør as på et prosjekt i Oslo.

I ettermiddag ble jobben ferdigstilt og fundamentene kan støypes.

 

Publisert

8. mai 2020

Del

Mikropeler og jordnagler kan installeres på vanskelig tilgjengelige steder både horisontalt og vertikalt. Mikropeler handterer både trykk og strekk ved at de støypes kontinuerlig inn i grunnen, dette gjør at de er allsidige til fundamentering og forankring.