Som medlem i Norsk biokullnettverk gratulerer vi Oplandske Bioenergi byggestart for sitt første biokull anlegg.

Nordby Maskin har nylig fått støtte fra Innovasjon Norge til et forprosjekt innen sirkulær økonomi. Biokull er et viktig tema i dette prosjektet. Vi håper derfor at vi etter hvert kan være med å bygge opp markedet for biokull i Norge.
 

Publisert

6. juni 2020

Del