Våre ingeniører jobber kontinuerlig med...

Våre ingeniører jobber kontinuerlig med prosjekter som ligger ett til to år fram i tid, sammen med utbyggere og offentlige virksomheter jobber vi fram løsninger som ivaretar flest mulig hensyn.

 

Publisert

23. mars 2020

Del

Mange i bransjen gjør nå en ekstra innsats fra hjemmekontor både dag og kveld for at Norge skal gå fremover. Det er derfor viktig at offentlig forvalting også gjør nødvendige tiltak for å holde produksjonen oppe.