Sentral Godkjenning

Nordby Maskin AS har følgende sentral godkjenning innenfor følgende fagområder:

› Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 1

› Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 1

› Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1

› Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2

› Prosjektering av Veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

› Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1

› Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2

› Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 3

› Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2

› Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2

› Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1

› Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3

› Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3

For å se bevis, gå inn på www.dibk.no

ISO-Sertifikat

Nordby Maskin er ISO-sertifisert innen følgende områder:

NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet

NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystem for miljø

NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystem for arbeidsmiljø

Nordby Maskin er registrert i Startbank og medlem av Grønt Punkt Norge.

Godkjent Lærerbedrift

Nordby Maskin AS er godkjent lærebedrift innen følgende fag:

Anleggsmaskinførerfaget via OKAB

Anleggsgartnerfaget via SOA

Anleggsrørleggerfaget via OKAB