Presentasjon


Nordby Maskin AS er et familiefirma lokalisert nord for Oslo, i nær avstand til Oslo Lufthavn. Vi er et firma med fremtidsrettede mål, høye ambisjoner og sterkt samhold. Firmaet har levert kvalitet og satset stort innenfor anleggsbransjen de siste 30 årene. Vi fokuserer på moderne teknologi og utvikling samtidig som vi leverer effektivitet på alle våre arbeidsområder.

En totalleverandør innenfor grunn- og utomhusarbeider. Våre dyktige medarbeidere prosjekterer, måler inn, tegner, graver, etablerer vann og avløp, bygger flotte utomhus arealer og vedlikeholder dette. Selskapet har lang erfaring som totalentreprenør eller utførende entreprenør for grunn- og utomhusarbeider til næringsbygg, offentlige bygg og større boligprosjekter.

Nordby Maskin har rammeavtaler med fem kommuner, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, i tillegg til Nedre Romerike Vannverk og Avinor.

Nordby Maskin er stolt av vår markedsposisjon i Akershus og Oslo. Vi streber alltid etter nye måter å forbedre kvalitet og suksess for våre kunder.

Vi er trygg på vår kvalitet, kompetanse og gjennomføringsevne i god dialog med våre kunder.

Hver dag skal være en skadefri dag for våre ansatte.

Nordby Maskin AS har som målsetting å være det ledende maskin entreprenørselskap i sitt distrikt med høy tillit fra våre kunder.


VI SATSER VIDERE

Vi jobber stadig med å bli bedre oss og satser for framtida. Vi leverer nå også tjenester innen rørfornying som styrt boring, utblokking og gjennomslåing av rør under veg. Dette er metoder som reduserer belastningen på miljøet og omgivelsene rundt oss. Våre prosjektledere/funksjonærer som ikke trenger ha med seg tungt utstyr, kjører EL-biler. Vi jobber videre med å legge til rette for utslippsfrie løsninger og redusere utslipp i alle ledd av produksjonen. Vi satser på teknologi ved utførelse av graving for å sikre at utførelsen gjøres så riktig som mulig, dette sikrer både god HMS og kvalitet.


HELHETLIG LEVERANSE INNEN INFRASTRUKTUR OG ANLEGG

Vi tar på oss prosjekter innen flere ulike entrepriser som for eksempel totalentreprise med prosjekteringsansvar, samspillsentrepriser og enhetspriskontrakter for kunder innen det offentlig og private næringsliv. Våre satsningsområder er grunnarbeid, vann- og avløp, anleggsgartner, betongarbeider og infrastrukturbygg. Vi ønsker å skape det beste prosjektet som kunden ønsker. Vi gjør alt for å levere komplette arbeider innenfor våre fagområder. Vi utfører mye av arbeidene med egne mannskaper og vi har derfor veldig mye kompetanse innenfor vår egen organisasjon. Vi har flere rammeavtaler med kommuner på Romerike og vi utfører derfor alt ifra mindre oppdrag til større oppdrag som går over flere år.