Engelsrudhagen infrastruktur

Bygging av infrastruktur for 1. trinn av nytt boligfelt som består av 535 boenheter i Nannestad sentrum.

 

Tjeneste

Betongarbeid Grunnarbeid Vann og avløp Anleggsgartner

Kunde

Nannestad kommune.

Ferdigstilt

2019

Del

Kontraktssum

45 mill

Engelsrudhagen infrastruktur

Vi bygger infrastruktur for 1. trinn av nytt boligfelt som består av 535 boenheter. Dette gjelder opparbeidelse av vei og VA for boligfelt. Vi har prosjekterer og utfører VA- anlegget i tiltaksklasse 3. I sammenheng med dette prosjektet bygger vi ny hovedvannledning i Nannestad sentrum.

Utfordringer i prosjektet
Kort byggetid siden hele prosjektet utføres på 12 måneder, store masseforflytninger – geoteknikk, trafikkavvikling og mange berørte naboer.

I hovedsak utfører vi følgende arbeider:

 • Grunnarbeider/stabilisering av raviner
 • 1700 meter med VA- grøfter
 • 120m av grøfter utført med grøftekasser
 • 1000 m PE100 vannledning Ø225mm
 • 70 m DN630 vannledning
 • 500 m PE180 vannledning
 • 50m styrt boring 630 PE varerør
 • 215m styrt boring med inntrekning av 160 varerør
 • 190m Utblokking av eksisterende 200SJK ledning
 • 1132m 250 PVC avløpsledning
 • 1474 PVC overvannsledninger fra 110-315mm
 • 327m PVC overvannsledning fra 400-600mm
 • Etablering av ca 15 000 m2 veger. Bredde fra 3 m til 5,5 m
 • Bygging av busslomme og nytt avkjøringskryss for SVV
 • Bygging av betongkulvert for gående og skiløype

Entrepriseform: kontrakt NS8407, alle arbeidene blir utført som totalentreprise hvor vi utfører prosjektering og utførelse.

Vår prosjektledelse:
Prosjektleder: Karl Kristoffer Nordby
Anleggsleder: Per Egil Nystuen
Prosjektering VA: Alaa Hussein
Faglig leder betong: Kenneth Aaserud
Vår oppdragsgiver for arbeidene er Nannestad kommune.
Arbeidene startet januar 2018 og ferdigstilt januar 2019.
Oppdragets verdi: 45 millioner.