Gardertoppen panorama

Grunn-, utomhus-, veg og VA-arbeider for Diakonissehuset Lovisenberg.

 

Tjeneste

Grunnarbeid Vann og avløp Anleggsgartner

Kunde

Realbygg AS

Del

Kontraktssum

20,9 mill

Gardertoppen panorama

Prosjektet besto av grunnarbeider for bygg, utendørs VA, og landskapsutforming for fire blokker med totalt 55 leiligheter og 4 etasjer på Fetsund. Utgraving, fundamentering og avretting utført av oss. Sprengningsarbeid var utført av underentreprenør. Prosjektering og bygging av 320m2 gangvei på Statens Vegvesen sin grunn og iht. deres krav. Restaurering av Fetsund Batteri som er en gammel festningsmur ned. Restaurering av mur og grøntvegetasjon rundt. Vi hadde også prosjektering av landskapsutforming og VA i prosjektet.

I hovedsak bestod prosjektet av følgende:

 • Graving og bortkjøring av 16 000 m3 masser
 • Sprengning av berg 950 m3 utført av UE
 • Utvendig isolasjon på kjellervegger 1 100 m2
 • Tlbakefylling 2 750 m3
 • Høyspent og Lavspent omlegging
 • Etablering anleggsvei
 • Komplett VA anlegg med tilkopling til kommunalt nett 250 lm
 • 6 stk Vannkummer, 1 stk brannkum, 5 stk spillvannskummer, 5 stk overvannskummer, sandfangskummer
 • 3 stk Fordrøyningsmagasiner 16 m3, 30 m3 og 20 m3
 • Støyskjerm 81 lm
 • Asfalt 1 250 m2
 • Bygging av granitt 40x40 støttemur 32 m2
 • Restaurering av Fetsund batteri

Vår prosjektledelse:
Prosjektleder: Evaldas Majauskas
Anleggsleder: Rune Laumb
Prosjektering: Alaa Hussein
Kontrollingeniør: Gunnar Martin S. Gudmundsen
Vår oppdragsgiver for arbeidene var Realbygg AS
Entreprise: NS 8417 Totalunderentreprise
Arbeidene startet oktober 2018 og ferdigstilt mars 2020.
Oppdragets verdi: 20,9 millioner